Savjetovanje

Poziv na prethodno savjetovanje – cesta Mali Pažut

04.05.2018. Naručitelj: OPĆINA LEGRAD, TRG SVETOG TROJSTVA 52A, LEGRAD   KLASA: 361-02/15-0102 URBROJ: 2137/10-18-45   U Legradu, 4. svibnja 2018.   Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Općina Legrad kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“ upućuje   P O Z…


Savjetovanje za gospodarske subjekte – Energetska obnova javne rasvjete

02.03.2018. U prilogu se nalaze dokumenti za gospodarske subjekte – Energetska obnova javne rasvjete: Savjetovanje traje 5 dana počevši od 2. ožujka 2018. godine. Legrad – Prilog 7 Ugovora_ Smjernice za praćenje ušteda Legrad_DZN Legrad_ESPD-obrazac Legrad_Prilog 1-Ponudbene_tablice Legrad_Prilog 2 -Izjava_o_čuvanju_povjerljivih_informacija Legrad_Prilog 3 – Ovlast za zastupanje Legrad_Prilog 4 – Referentna potrošnja Legrad_Prilog 5 – Projektni zadatak…

Savjetovanje – Odluka o komunalnom redu

13.02.2018. U prilogu se nalazi Odluka o komunalnom redu na području Općine Legrad. Svoje primjedbe i prijedloge na odluku možete poslati na mail općine do 13. ožujka 2018. godine. Odluka o komunalnom redu na području Općine Legrad  

Obavijest o javnom uvidu Plana gospodarenja otpadom

19.01.2018. Otvara se javni uvid u Plan gospodarenja otpadom. Dokumenti se nalaze u prilogu: OBAVIJEST JAVNI UVID U PGO NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LEGRAD ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. godine OBRAZAC LEGRAD Odluka o Pokretanju Ocjene za PGO