Savjetovanje
Poziv na prethodno savjetovanje – cesta Mali Pažut

04.05.2018. Naručitelj: OPĆINA LEGRAD, TRG SVETOG TROJSTVA 52A, LEGRAD   KLASA: 361-02/15-0102 URBROJ: 2137/10-18-45   U Legradu, 4. svibnja 2018.   Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Općina Legrad kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“ upućuje   P O Z…