Savjetovanje


PRETHODNO SAVJETOVANJE – ANALIZA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

19.12.2022. Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Legrad Komunalno gospodarstvo temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta i kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti,…