Iz rada Općine

Objava ponovne (treće) javne rasprave za II. izmjene i dopune PPUO Legrad

17.08.2022. Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19), a sukladno Odluci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju, o obustavi od primjene općeg akta Općinskog vijeća Općine Legrad, KLASA: 040-02/21-01/213, URBROJ: 531-07-1-1-21-1 od 17. ožujka…

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

20.05.2022. OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA   U skladu s točkom IX. stavkom 3. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad, obavještavamo sve podnositelje ponude da će se javno otvaranje ponuda održati: Dana 24.05.2022. godine (utorak) u 16.00 sati u društvenom domu u Legradu,…

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022.

01.02.2022. 1. JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO 2022. 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2022. 3. PRIJAVNI-OBRAZAC ZA PROJEKTE UDRUGA 4. IZJAVA da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Legrad 5. IZJAVA o nekažnjavanju 6. IZJAVA o financiranju projekta iz drugih izvora 7. IZJAVA o partnerstvu 8. Obrazac UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA,…


Javni poziv za financiranje udruga za 2021. godinu

15.01.2021. 1. JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO 2021. 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2021. 3. PRIJAVNI-OBRAZAC ZA PROJEKTE UDRUGA 4. IZJAVA da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Legrad 5. IZJAVA o nekažnjavanju 6. IZJAVA o financiranju projekta iz drugih izvora 7. IZJAVA o partnerstvu 8. Obrazac UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA,…