Iz rada Općine

Javni poziv za financiranje udruga za 2021. godinu

15.01.2021. 1. JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO 2021. 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2021. 3. PRIJAVNI-OBRAZAC ZA PROJEKTE UDRUGA 4. IZJAVA da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Legrad 5. IZJAVA o nekažnjavanju 6. IZJAVA o financiranju projekta iz drugih izvora 7. IZJAVA o partnerstvu 8. Obrazac UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA,…
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine

20.09.2019. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLAS.OPĆINE POPIS NEKRETNINA ZA PRODAJU Javni poziv za podnošenje prijave – mjera 1. Obrazac 1- Prijava za mjeru 1. Javni poziv za podnošenje prijave – mjera 2 Obrazac 2. – Prijava za Mjeru 2.