WIFI4EU

24.01.2019.

NAZIV PROJEKTA: WIFI4EU

VODEĆI PARTNERI: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000 eura

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 15.000 eura

EU SUFINANCIRANJE:100%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od prosinca 2018. do prosinca 2020. godine

AKTIVNOST NA PROJEKTU: Općini Legrad dodijeljen je vaučer za izgradnju WIFI mreže na području općine Legrad. Prema projektu planirano je izgraditi do 10 vanjskih ili do 15 unutarnjih točki za pristup internetu.