EU Projekti


Two rivers one goal

23.01.2019. NAZIV PROJEKTA: TWO RIVERS ONE GOAL VODEĆI PARTNER: EGTS Regije Mura iz Mađarske OSTALI PARTNERI: Općina Donji Vidovec, Općina Goričan i Općina Legrad VRIJEDNOST PROJEKTA: 842.285,50 eura IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 81.129,00 eura EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Projektne aktivnosti traju od 1. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2019. godine…