EU Projekti


Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 518.875,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 518.875,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 100% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od svibnja 2018. godine do svibnja 2020. godine AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Analiza tla, preporuke za uzgojne kulture na pojedinim tlima…

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada VODEĆI PARTNER: Fond za zaštitu okoliša OSTALI PARTNERI: Općina Legrad VRIJEDNOST PROJEKTA:  120.000,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 120.000,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Nabava kontejnera za sakupljanje tekstila.

Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji VODEĆI PARTNER: Grad Koprivnica OSTALI PARTNERI: Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec,Općina Legrad, Općina Sokolovac, Općina Novigrad Podravski, Općina Rasinja VRIJEDNOST PROJEKTA: 979.397,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 51.840,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 20…

Zaposli pa pomozi

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Zaželi – Program zapošljavanja žena,  Zaposli pa pomozi VODEĆI PARTNER: Općina Novigrad Podravski OSTALI PARTNERI: Općina Peteranec, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Đelekovec, Općina Drnje, Općina Legrad, Općina Hebine, Općina Gola, Općina Rasinja, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, Centar za socijalnu skrb Koprivnica VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.952.057,26 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN…

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad, Šetnica na TRC Šoderica VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije  i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.839.671,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 3.668.996,42 kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE…