Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“

24.01.2019.

NAZIV PROJEKTA: Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“ u naselju Legrad

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.200.000,00 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 1.200.000,00 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 100%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Izvođenje modernizacije (asfaltiranje) nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad koji obuhvaćaju: pripremne radove, komunalne instalacije, zemljane radove, radove odvodnje, izvođenje kolničke konstrukcije, postavljanje prometne signalizacije, postavljanje zaštitnih instalacija INA-e te ostali radovi (geodetski i završni radovi).