EU Projekti


Reciklažno dvorište Legrad

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Reciklažno dvorište Legrad VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.916.862,25 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 1.612.288,82  kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2018. – rujan 2020. AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Priprema natječajne dokumentacije, provedba svih postupaka javne nabave, provedba ugovora za radove, odnosno izgradnju projekta, ishođenje…

WIFI4EU

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: WIFI4EU VODEĆI PARTNERI: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000 eura IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 15.000 eura EU SUFINANCIRANJE:100% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od prosinca 2018. do prosinca 2020. godine AKTIVNOST NA PROJEKTU: Općini Legrad dodijeljen je vaučer za izgradnju WIFI mreže na području općine Legrad. Prema projektu planirano je…

Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“ u naselju Legrad VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.200.000,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 1.200.000,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 100% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Izvođenje modernizacije (asfaltiranje) nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju…

Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 518.875,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 518.875,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 100% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od svibnja 2018. godine do svibnja 2020. godine AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Analiza tla, preporuke za uzgojne kulture na pojedinim tlima…

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada VODEĆI PARTNER: Fond za zaštitu okoliša OSTALI PARTNERI: Općina Legrad VRIJEDNOST PROJEKTA:  120.000,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 120.000,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Nabava kontejnera za sakupljanje tekstila.