EU Projekti


Two Rivers One Goal II

16.10.2020. NAZIV PROJEKTA: Sustainable water tourism along Drava and Mura river II, akronim: Two Rivers One Goal II NOSITELJ PROJEKTA:  Općina Goričan PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Donji Vidovec, Općina Legrad, Općina Tótszerdahely (HU), Mura Region EGTC (HU) VRIJEDNOST PROJEKTA: 888.876,76 € SUFINANCIRANJE: 85% EU VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od 9. mjeseca 2020. godine, 24 mjeseca AKTIVNOSTI NA…

Rekonstrukcija mrtvačnice u Malom Otoku

09.09.2020. NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija mrtvačnice u Malom Otoku NOSITELJ PROJEKTA: Općina Legrad VRIJEDNOST PROJEKTA: 348.797,70 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD:  52.297,70 kuna EU SUFINANCIRANJE: 90% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 24 mjeseca od donošenja odluke za dodjelu sredstava AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: dogradnja mrtvačnice u Malom Otoku

Reciklažno dvorište Legrad

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Reciklažno dvorište Legradd VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.916.862,25 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 1.612.288,82  kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2018. – rujan 2020. AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Priprema natječajne dokumentacije, provedba svih postupaka javne nabave, provedba ugovora za radove, odnosno izgradnju projekta, ishođenje…

WIFI4EU

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: WIFI4EU VODEĆI PARTNERI: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000 eura IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 15.000 eura EU SUFINANCIRANJE:100% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od prosinca 2018. do prosinca 2020. godine AKTIVNOST NA PROJEKTU: Općini Legrad dodijeljen je vaučer za izgradnju WIFI mreže na području općine Legrad. Prema projektu planirano je…

Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“

24.01.2019. NAZIV PROJEKTA: Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“ u naselju Legrad VODEĆI PARTNER: Općina Legrad OSTALI PARTNERI: / VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.200.000,00 kuna IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 1.200.000,00 kuna EU SUFINANCIRANJE: 100% VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Izvođenje modernizacije (asfaltiranje) nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju…