EU projekt – Two rivers one goal


Započeo projekt “Two rivers, one goal”

02.05.2017. U ponedjeljak, 1. svibnja 2017. godine započeo je projekt “Two rivers, one goal” koji je sufinanciran od strane Europske unije preko programa Interreg Hrvatska – Mađarska. U projektu sudjeluju kao vodeći partner Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Regija Mura, a kao pridruženi partneri općine Goričan, Donji Vidovec i Legrad, a vrijednost projekta je 715.942,67 eura….

Općini Legrad i Osnovnoj školi Legrad odobreni novi EU projekti

09.03.2017. U ponedjeljak, 6. ožujka Zajedničko tehničko tajništvo programa Interreg Hrvatska Mađarska objavilo je listu odabranih projekata po prvom pozivu. Za područje Općine Legrad odobrena su dva projekta. Prvi projek pod nazivom Sustainable water turism along Drava and Mura River (Two rivers one goal) odnosi se na razvoj turizma na rijekama Dravi i Muri. Projekt uključuje…