EU projekt – Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji

NAZIV PROJEKTA: Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji

VODEĆI PARTNER: Grad Koprivnica

OSTALI PARTNERI: Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec,Općina Legrad, Općina Sokolovac, Općina Novigrad Podravski, Općina Rasinja

VRIJEDNOST PROJEKTA: 979.397,00 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 51.840,00 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 20 mjeseci

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Izrada letaka u svrhu edukacije i informiranja ciljanih skupina, izrada brošura, plakata, web stranice projekta, priprema i organizacija javnih tribina, angažiranje stručnjaka za organizaciju radionica, organizacija i provedba igrokaza za predškolsku djecu, izrada dječjih slikovnica i bojanki , organizacija natjecanja u školama i nabava prigodnih poklona za pobjednika, edukacija putem radija i lokalnih novina.


Radionica o razvrstavanju otpada s najmlađima

03.10.2019. Dana 26. rujna 2019. godine dječji vrtić Dabrić posjetila je Sonja Hlebar. U sklopu projekta “Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji” održana je radionica u kojoj je najmlađe učila o razvrstavanju otpada. Kroz igru ih je educirala i motivirala na odvajanje otpada, povezivanje boja s oznakama pojedinog otpada. Vizija je naučiti ih ne samo…

Tribina “Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji”

01.10.2019. Dana 30. rujna 2019. godine u Društvenom domu u Legradu održana je tribina pod nazivom „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji“. Govornici, Matija Hlebar, Anja Jakšić i Saša Grubačević ukazali su mještanima probleme koje otpad stvara. Cilj organiziranja tribine je bio podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, učinkovitijeg odvajanja…

Poziv na tribinu „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“

25.09.2019.   PREDMET: poziv na tribinu „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ u sklopu projekta „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji“ – KK.06.3.1.07.0040 Poštovani, dana 30. rujna 2019. održati će se tribina pod nazivom „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ s početkom u 18.00 sati u društvenom domu u Legradu. Predviđeno trajanje tribine…

Koprivko u Legradu!

12.09.2019. U srijedu, 11. rujna, je u Društvenom domu u Legradu održana edukativno igrano-lutkarska predstava „Koprivko spašava grad“. Djecu iz dječjeg vrtića „Dabrić“, Osnovne škole Legrad i područnih škola općine Legrad od 1. do 4. razreda zabavljali su likovi Koprivko i Dunja koji su uz njihovu pomoć spasili kante za razvrstavanje otpada od kradljivca. Uz zabavu…