EU projekt – Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

NAZIV PROJEKTA: Nabava spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

VODEĆI PARTNER: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

OSTALI PARTNERI: Općina Legrad

VRIJEDNOST PROJEKTA:  209.868,30 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 31.480,25 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Nabava kanti za odvojeno prikupljanje otpada.