EU projekt – Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad

NAZIV PROJEKTA: Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 415.000,00 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 41.500,00 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 90%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od svibnja 2018. godine do svibnja 2020. godine

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Analiza tla, preporuke za uzgojne kulture na pojedinim tlima i za poboljšanje tla, preporuke za uzgoj najpovoljnijih kultura i ekološki uzgoj kultura.