Zelena čistka

Subota, 18. travnja 2015.


LU Kuna Legrad, Ekološka udruga Legrad, Udruga Naša djeca Legrad i Općina Legrad orzganizraju “Zelenu čistku”, akciju skupljanja otpada i čišćenja okoliša. Akcija će biti organizirana od 8 do 13,00 sati, a okupljanje je kod Lovačkog doma.