Zavšna priredba OŠ Legrad

Četvrtak, 12. lipnja 2014.


U četvrtak 12.lipnja u 18.00 sati u Legradskom domu održati će se završna priredba OŠ Legrad.