Vuzmenka

Subota, 26. ožujka 2016.


Ekološka udruga Legrad organizira paljenje krijesa Vuzmenke. Ista će se zapaliti kod Eko doma u Legradu, a početak je u 20,30 sati.