Tehnički pregled traktora

Četvrtak, 11. svibnja 2017.


U četvrta,11. svibnja održati će se tehnički pregled traktora u Legradu.