Tehnički pregled traktora u Legradu

Petak, 6. studenoga 2015.


U Legradu će se 6. studenog 2015. godine održati tehnički pregled traktora.