Tehnički pregled traktora

Ponedjeljak, 9. studenoga 2020.


U ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine u Legradu će se održati tehnički pregled traktora.