Skupština KUD Zrin, EKO Legrad i UŽ Legrad

Subota, 12. ožujka 2016.


Zajednička godišnja Skupština Ekološke udruge Legrad, Kulturnoumjetničkog društva Zrin Legrad, Udruge žena Legrad održati će se 12. ožujka 2016. godine u Društvenom domu u Legradu.