Skupština Crveni križ

Petak, 8. prosinca 2017.


U petak, 8. prosinca 2017. godine u Društvenom domu Legrad s početkom u 18,00 sati održati će se skupština Crvenog križa Općinskog društva Legrad.