Sjednica Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana

Petak, 24. veljače 2017.


U petak, 24. veljače 2017. godine održati će se 3.sjednica Odbora za  suradnju s vjerskim zajednicama  i udrugama građana Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednica će se održati u sali za sastanke Općine Legrad, a početak je u 16.00 sati.

Dnevni red:

  1. Otvaranje prijava po Javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini, te utvrđivanje prijedloga za donošenje odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini,
  2. Pitanja i prijedlozi.