Raspored Svete mise

Nedjelja, 8. prosinca 2013.


Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva u Legrad održat će se 8.12. u 9,00 sati.