Priredba Osnovne škole

Petak, 20. prosinca 2013.


U petak,20.12.2013. održat će se Božićna priredba Osnovne škole Legrad. Početak priredbe je u 18,00 sati.