Predstavljanje nove internet stranice Općine Legrad

Petak, 29. studenoga 2013.


U petak, 29.11.2013. u 9,00 bit će predstavljanje nove internet stranice Općine Legrad. Nova stranica pružat će mnoštvo informacija građanima, turistima i medijima oko događaja, novosti i turističkih potencijala Općine Legrad. Posebice će izvještvati o EU projektu „Legrad and Ortilos on bike“ koji je u tjeku. Stranicu je izradila tvrtka Avalon, što nam jamči da ćemo imati stranicu kvalitetnog dizajna u skladu s potrebama modernog društva.