Posvećenje kipa Svetog Florijana

Nedjelja, 1. svibnja 2016.


U nedjelju, 1. svibnja održati će se Sveta misa s posvećenjem kipa Svetog Florijana u parku Cintor u Legradu. Misno slavlje započinje u 9,00 sati.