Podjela kanti – Mali Otok i Zablatje

Petak, 16. siječnja 2015.


Podjela kanti za smeće za mještane Malog Otoka održati će se od 8 do 10, a mještane Zablatja od 10.30 do 14.00 u Legradskom domu.