Podjela kanti – Legrad (KT i PŠ)

Utorak, 20. siječnja 2015.


Podjela kanti za smeće za mještane Legrada – ulice KT i PŠ održati će se od 8 do 14 u Legradskom domu.