Podizanje majuša

Petak, 1. svibnja 2015.


Ekološka udruga Legrad organizira podizanje Majuša od 8,30 sati.