Koordinacija udruga

Utorak, 29. rujna 2015.


Koordinacija udruga održati će se u utorak, 29. rujna 2015. godine s početkom u 19,00 sati u sali za sastanke Općine Legrad. Molimo sve predstavnike udruga sa područja Općine Legrad da se obavezno odazovu u zakazano vrijeme.