Dravalife

Petak, 17. lipnja 2016.


Početna konferencija DRAVALIFE projekta održati će se u ponedjeljak 17. lipnja s početkom u 10,30 sati na Halasz Csardi.