Dani Općine Legrad – Dan 1.

Srijeda, 18. svibnja 2016.


Program za Dane Općine 18.s vibanj:

17,00 sati – Završna priredba Dječjeg vrtića Dabrić Legrad