Dan DV Dabrić Legrad

Četvrtak, 28. svibnja 2015.


Završna priredba Dječjeg vrtića Dabrić iz Legrada održati će se 28. svibnja 2015. godine od 17, 00 u centru ELIM.