Čipiranje kanti Legrad

Petak, 11. rujna 2015.


Čipiranje kanti za Trg svetog Trojstva održati će se u petak u vremenu od 14 do 19,30 sati.