Čipiranje kanti Legrad

Ponedjeljak, 14. rujna 2015.


Čipiranje kanti u Ulici kralja Tomislava održati će se u ponedjeljak 14.rujna s početkom od 14 do 19,30 sati.