Božićna predstava i podjela poklona

Četvrtak, 17. prosinca 2015.


Božićna predstava DV Dabrić Legrad počet će u 17,30 u četvrtak 17. prosinca 2015. godine. Nakon priredbe najmlađi stanovnici dobit će božićne poklone.