Božićini koncert ECO Legrad

Nedjelja, 28. prosinca 2014.


Evangelička crkvena općina Legrad organizira Božićno novogodišnji koncert u centru ELIM.

božićna čestitka