38. sjednica Općinskog vijeća

Utorak, 28. veljače 2017.


U utorak, 28. veljače održati će se 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad u sali za sastanke općine, s početkom u 18.00 sati.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća od 23.01.2017. godine,
  2. Aktualni sat,
  3. Razmatranje i donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za razdoblje od 2017. – 2020. godine,
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnih osoba na javnim površinama na području Općine Legrad,
  5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Legrad,
  6. Razmatranje Završnog izvješća o provedenoj reviziji projekta “Legrad and Ortilos on bike”,
  7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih poslova održavanja TRC Šoderice,
  8. Pitanja i prijedlozi.