36. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

Ponedjeljak, 19. prosinca 2016.


U ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine održati će se 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Legrad.

Predloženi dnevni red:

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Legrad za razdoblje od 2016. – 2020. godine
  2.  Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu sa donošenjem izmjena programa
  3. Glasovanje o izboru članova i zamjenika članova Općinskog savjeta mladih Općine Legrad i utvrđivanje Rezultata  glasovanja za članove i zamjenika Općinskog savjeta mladih Općine Legrad
  4. Razmatranje i donopenje akata iz područja civilne zaštite i to : -Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2016. godini – Plana razvoja sustava civilne zašitite na području Općine Legrad u 2017. godini, – smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Legrad od 2017. godine do 2020. godine
  5. Pitanja i prijedlozi