3.koordinacija udruga

Ponedjeljak, 2. lipnja 2014.


3.koordinacija udruga Općine Legrad održati će se u Društvenom domu Legrad s početkom u 20,00 sati. Tema je proslava Dana Općine.