2. Koordinacija udruga

Četvrtak, 8. svibnja 2014.


Druga Koordinacija Udruga sa područja Općine Legrad održati će se u četvrtak 8.svibnja 2014. godine s početkom u 20,00 sati. Tema je proslava Dana Općine.