18. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

Petak, 30. studenoga 2018.


Dana 30.studenog 2018.godine održat će se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA