10. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

Ponedjeljak, 23. travnja 2018.


U ponedjeljak, 23. travanja 2018. godine održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Legrad s početkom u 20.00 sati.

Predloženi dnevni red:

  1. Razamtranje ponuda i donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javnih površina na TRC Šoderica za 2018. godinu, temeljem pisanog ugovora,
  2. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad, temeljem pisanog ugovora,
  3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na području Općine Legrad,
  4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za obavljanje javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom prikljupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
  5. Dogovor za proslavu Dana Općine Legrad,
  6. Pitanja i prijedlozi.