Novosti iz Legrada Više

Održan 8. sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Lergad”

15.02.2021. - U okviru provedbe projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ dana 12. veljače 2021. godine održan je osmi sastanak projektnih partnera, predstavnika Općine Legrad, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Razvojne agencije PORE KKŽ. Tema sastanka bile su do sada provedene aktivnosti i aktivnosti koje su još u…