Izvješća s 7. Europskog piknika

07.02.2019.

Članci/web and newspaper articles:

  • epodravina.hr o 7. EU pikniku: https://epodravina.hr/foto-legrad-slavi-svoj-dan-brojne-goste-iz-deset-zemalja-otvaranje-europskog-piknika-vikend-ispunjen-bogatim-programom/
  • Podravski list o 7. EU pikniku: https://opcinalegrad.hr/wp-content/uploads/2017/07/Podravski-list-o-7.-EU-piknik.pdf