Prirodne ljepote na sjecištu Drave i Mure

Saznajte više

Novosti iz Legrada Više

Kako pravilno odvajati otpad?

05.07.2018. - Projekt je usmjeren građanima Koprivnice i devet okolnih općina koje treba informirati i educirati o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Posebna će pažnja biti usmjerena na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Projekt provodi Grad Koprivnica u partnerstvu s općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac. Vrijednost projekta je 979.397,88 kuna…

Udruga žena Legrad nastupila na Podravskim motivima

03.07.2018. - Podravski motivi, tradicionalna kulturna manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Koprivnice službeno je otvorena 30.lipnja 2018. godine, svečanim preuzimanjem ključeva Grada Koprivnice koje je iz ruku koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića preuzeo naivni umjetnik Nikola Večenaj Leportinov. Na manifestaciji je nastupila Udruga žena Legrad iz Općine Legrad. Slike preuzete s GLASA PODRAVINE I PRIGORJA.