Novosti iz Legrada Više

Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz Općine Legrad

13.02.2019. -  Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz Općine Legrad: VRSTA OTPADA VELJAČA 2019 Miješani komunalni otpad 08.02./22.02. Plastični ambalažni otpad 01.02. Papir i karton 15.02. Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz vikend naselja Šoderica: VRSTA OTPADA VELJAČA 2019 Miješani komunalni otpad 07.02./21.02. Plastični ambalažni otpad 21.02. Papir i karton 07.02. Posude ili…