Prirodne ljepote na sjecištu Drave i Mure

Saznajte više

Novosti iz Legrada Više

Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada

11.01.2019. - Obavijest Legrad sijecanj Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz Općine Legrad: VRSTA OTPADA SIJEČANJ 2019 Miješani komunalni otpad 11.01./25.01. Plastični ambalažni otpad 04.01. Papir i karton 18.01. Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz vikend naselja Šoderica: VRSTA OTPADA SIJEČANJ 2019 Miješani komunalni otpad 10.01./24.01. Plastični ambalažni otpad 24.01. Papir i karton…