Novosti iz Legrada Više

Obavljen je tehnički pregled za proširenje vatrogasnog spremišta u Legradu

19.10.2020. - Dana 14. listopada 2020. godine, obavljen je tehnički pregled za izvedenu rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, proširenje vatrogasnog spremišta u Legradu. Prisutni su bili: neovisna stručna osoba za građevinsko obrtničke radove i voditelj postupka, stručni suradnik za elektro – radove, predstavnik Državnog inspektorata za sanitarnu inspekciju, predstavnik MUP-a iz Službe civilne zaštite, predstavnica izvođača…