Novosti iz Legrada Više

Održan sastanak partnera na projektu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad

22.05.2020. - Dana 21. svibnja 2020. godine u prostorijama PORE održan je sastanak projektnih partnera na projektu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad. Partneri PORA – Razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Koprivničko-križevačke županije i Općina Legrad su se sastali kako bi iznijeli aktivnosti koje su do sada provedene, koje su u…